Θέμα 5ο Είδη γονικής μέριμνας

Οι οικογενειακοί σύμβουλοι προτείνουν ότι τα είδη γονικής μέριμνας και η ανατροφή των παιδιών μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

  • Απολυταρχική: τα παιδιά πρέπει να υπακούν τους γονείς τους χωρίς ερωτήσεις
  • Δημοκρατική: τα παιδιά αποφασίζουν μαζί με τους γονείς τους σχετικά με την οικογενειακή ζωή
  • Επιτρεπτική: οι γονείς δίνουν στα παιδιά τους την ελευθερία να μεγαλώσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον με πολύ λίγους κανόνες

Υπάρχουν στην πράξη πολυάριθμοι συνδυασμοί αυτών των τριών μεθόδων.  

Είδος: Κείμενο & Συζήτηση  

Ερώτηση: Ποιος είναι, κατά την άποψή σας, ο καλύτερος συνδυασμός των τριών αυτών ειδών;

Υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με τα διάφορα είδη γονικής μέριμνας. Παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο που παρουσιάζει την περίληψη μιας Αμερικάνικης έρευνας και ιδέες για ένα συνδυασμό μεθόδων γονικής μέριμνας. Όπως οι πλείστες Αμερικάνικες έρευνες, έτσι και αυτή παρέχει αρκετές ξεκάθαρες ιδέες και συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Είδος: Κείμενο & Συζήτηση  

Παρακολουθήστε το βίντεο με μια κριτική ματιά και μοιραστείτε τη γνώμη σας:

https://www.youtube.com/watch?v=8p-Ibi-P9lM

Τώρα, θα εστιάσουμε στη Μη Βίαιη Επικοινωνία.

Μη Βίαιη Επικοινωνία σημαίνει ότι γνωρίζετε τις ανάγκες σας, και είστε συμπονετικοί (νοιάζεστε για τις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων). Επικοινωνείτε με σεβασμό με τους άλλους έτσι ώστε να συμφωνείτε με αμοιβαίο τρόπο για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σας. Αυτό σημαίνει ότι η ανατροφή των παιδιών σας γίνεται με μια μη βίαιη προσέγγιση, χωρίς επιβολή εξουσίας, ελέγχου ή τιμωρίας. Παρακολουθήστε αυτό το σχετικό βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=IQO7h9MNCqI

Είδος: Κείμενο & Συζήτηση  

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με αυτό;

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε αυτή την πηγή:  https://www.naturalchild.org/articles/marshall_rosenberg/rcc.html

Είδος: Αφίσα (φυσική παρουσία)

Δημιουργήστε μια αφίσα με την ομάδα σας για να παρουσιάσετε τις πιο βασικές πληροφορίες που πήρατε από αυτή την ενότητα. Η αφίσα μπορεί να εστιάσει στα Τρία Είδη Γονικής Μέριμνας ή στη Μη Βίαιη Επικοινωνία. Στη συνέχεια, μπορείτε επίσης να μοιραστείτε την αφίσα με τους συνομήλικους και τους εκπαιδευτικούς σας στο σχολείο για να παρουσιάσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε για όλα αυτά τα θέματα.

Παρουσίαση αφίσας