Θέμα 4ο Οικογενειακός προγραμματισμός και υπευθυνότητα

Δραστηριότητα 1: Είδος: Κείμενο & Συζήτηση

Ερώτηση: Τι είναι απαραίτητο για να είναι ένα άτομο γονιός ή κηδεμόνας; Τι είναι απαραίτητο για τον ρόλο ενός υπεύθυνου γονέα; Πώς συνδέονται αυτές οι ιδέες με τον οικογενειακό προγραμματισμό;

Ορισμοί:

Υπεύθυνη Γονική Μέριμνα: Το πώς σκέφτεστε, νοιώθετε, και συμπεριφέρεστε με ένα ισορροπημένο τρόπο, έτσι ώστε να μπορείτε να αποφασίζετε μαζί εάν θέλετε παιδιά και πώς να τα μεγαλώσετε.

Οικογενειακός Προγραμματισμός: Το δικαίωμα να αποφασίσετε εάν θέλετε παιδιά και πότε.

(Αναδιατύπωση από: Program for Appropriate Technology in Health (PATH), 2002, σελ. 38).

Δραστηριότητα 2: Είδος: Κείμενο & Συζήτηση  

Ερώτηση: Σκεφτείτε τους ορισμούς της υπεύθυνης γονικής μέριμνας και του οικογενειακού προγραμματισμού, και συγκρίνετε τους με τις δικές σας ιδέες.

Δραστηριότητα 3: Είδος: Μικρό Θεατρικό (με φυσική παρουσία και με καθοδήγηση από διοργανωτή)

Δημιουργήστε ένα μικρό θεατρικό με μια ομάδα από 3 ή 4 άτομα. Εξηγήστε ένα σημαντικό σημείο σχετικά με τη γονική μέριμνα που πιστεύετε πώς πρέπει τα αγόρια και τα κορίτσια να σκεφτούν περισσότερο. Παρουσιάστε το μικρό θεατρικό στην υπόλοιπη τάξη και ζητήστε τα σχόλια τους.