Θέμα 3ο Πολιτισμός και Οικογένεια

Δραστηριότητα 1: Είδος: Κείμενο & Συζήτηση  

Ερώτηση: Πιστεύετε πώς οι οικογένειες διαφέρουν σε άλλες χώρες και πολιτισμούς; Παρακολουθήστε το βίντεο σχετικά με τις Διαφορετικές Οικογενειακές Παραδόσεις στον Κόσμο. Στη συνέχεια, σκεφτείτε και συζητήστε.  

Μια πρόσφατη μελέτη εξηγεί:

«Η δυσκολία της ιδεοποίησης αυτού του κοινωνικού θεσμού υποδηλώνει ότι η οικογένεια είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται με τον πολιτισμό (Bales & Parsons, 2014). Στην ουσία, ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους ως μέρος μιας μοναδικής κοινωνικής συλλογικότητας με επακόλουθες επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις (Olaniran & Roach, 1994). Ακολούθως, ο πολιτισμός παρέχει πρότυπα σε σχέση με τη συμπεριφορά τα οποία έχουν τεράστιο αντίκτυπο στους ρόλους των μελών της οικογένειας και την δυναμική ισχύος που αντικατοπτρίζεται στις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις της (Johnson, Radesky, & Zuckerman, 2013). Επομένως, ο πολιτισμός λειτουργεί ως ένα από τα κύρια μεγάλα πλαίσια για τα άτομα να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν αυτές τις προδιαγραφές, όπως η κληρονομικότητα – κανόνες καταγωγής (π.χ. διμερής, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή πατρογονική) – έθιμα γάμου, όπως η ιδανική μονογαμία και το διαζύγιο – και πεποιθήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα, το φύλο και τα πρότυπα σχηματισμού μιας οικογένειας, όπως η δομή της εξουσίας και της δύναμης (Weisner, 2014). Για αυτούς τους λόγους, «κάθε οικογένεια είναι ένας μοναδικός μικρόκοσμος αλλά και προϊόν ενός ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου» (Johnson et al., 2013, σελ. 632), και η ανάλυση της οικογενειακής επικοινωνίας πρέπει να περιλαμβάνει τον πολιτισμό προκειμένου να διευκρινιστούν αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας για την επίλυση οικογενειακών συγκρούσεων.»

Περιληπτικά, αυτό μας δείχνει ότι:

  • Η οικογένεια και ο πολιτισμός είναι στενά δεμένα μεταξύ τους
  • Ο πολιτισμός επηρεάζει τον τρόπο που συμπεριφέρονται, επικοινωνούν και κοινωνικοποιούνται οι άνθρωποι
  • Ο πολιτισμός επηρεάζει τις παραδώσεις γάμου, ιδέες σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα, και ιδέες σχετικά με τη δημιουργία μιας οικογένειας

Οι συγγενικές σχέσεις διαφέρουν από τον ένα πολιτισμό στον άλλο. Στην Ευρώπη, οι γονείς συνήθως προσπαθούν να έχουν μια ισότιμη σχέση μεταξύ τους. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να δουλεύουν. Οι γονείς συνήθως λένε στα παιδιά τι να κάνουν και σταδιακά τους δίνουν περισσότερη ελευθερία. Όλα αυτά διαφέρουν από τον ένα πολιτισμό στον άλλο. Εκτός από τους γονείς και τα παιδιά, ορισμένοι συγγενείς μπορεί να έχουν άποψη και ισχύ για το τι συμβαίνει σε μια οικογένεια.

Σε μερικούς πολιτισμούς, ο παππούς ή/και η γιαγιά μπορεί να έχουν μεγάλη επιρροή στο τι πρέπει να γίνεται στο σπίτι μιας οικογένειας. Αυτή η επιρροή μπορεί να είναι ότι οι άλλοι επιλέγουν με ποιον πρέπει να παντρευτείτε, με ποιον θα ζήσετε, και πώς τα χρήματα κληρονομούνται ή μοιράζονται.

 

Επίσης, ο κάθε πολιτισμός έχει διαφορετικούς κανόνες για το που θα ζήσει το ζευγάρι μετά το γάμο. Μερικές φορές, η νύφη πρέπει να μετακομίσει με την οικογένεια του συζύγου της. Αυτό συμβαίνει ακόμη στη Νότια Ευρώπη και με οικογένειες μεταναστών.

Στη Βόρεια Ευρώπη, είναι πιο συνηθισμένο ότι ένα νέο ζευγάρι θα ζήσει μαζί σε ένα καινούργιο σπίτι ή διαμέρισμα. Αλλά η οικονομική κρίση συχνά δυσκολεύει τη κατάσταση. Επομένως, το ζευγάρι πρέπει να ζήσει με την οικογένεια του ενός ή του άλλου.

Ορισμένοι πολιτισμοί έχουν κανόνες σχετικά με το ποιον μπορείς να παντρευτείς. Σε μερικές κοινωνίες της Ασίας, ο γάμος περιορίζεται στην ίδια κοινωνική τάξη, στο ίδιο χωριό, στην ίδια θρησκεία ή στην ίδια φυλή. Αυτοί οι κοινωνικοί κανόνες είναι λιγότερο περιοριστικοί στην Ευρώπη στις μέρες μας.

Μερικοί γάμοι καταλήγουν σε διαζύγιο.

Σε μερικές κοινωνίες, το διαζύγιο δεν είναι επιθυμητό, αλλά επιτρέπεται. Οι συντηρητικοί Καθολικοί δεν επιτρέπουν το διαζύγιο παρά μόνο σε εξαιρετικά ασυνήθιστες καταστάσεις, και τότε το διαζύγιο απαιτεί ειδική άδεια. Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει τρεις γάμους και τρία διαζύγια. Ο Ισλαμικός νόμος, η σαρία, επιτρέπει διαζύγια, αλλά έχει νομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Δραστηριότητα 2: Είδος: Κείμενο & Συζήτηση

Ερώτηση: Οι πολιτισμοί διαφέρουν ως προς το πόσο ενθαρρύνουν την ατομικότητα και τη μοναδικότητα έναντι της συμμόρφωσης και της αλληλεξάρτησης. Παρακολουθήστε το βίντεο με θέμα «Εγώ ή Εμείς; Πολιτισμική Διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης» και μοιραστείτε τις σκέψεις σας.

Εργασία:

Ερευνήστε περισσότερο μια χώρα της επιλογής σας και ετοιμάστε μια σύντομη έκθεση με τα συμπεράσματα σας σχετικά με τις πολιτισμικές διαφορές στη δυναμική της οικογένειας.

Πάρτε συνέντευξη από τον κηδεμόνα σας και άλλα μέλη της οικογένειας σας σχετικά με το τι σημαίνει η οικογένεια σας για αυτούς. Σκεφτείτε ερωτήσεις όπως:

  • Τι σε κάνει περήφανο/η σε αυτή την οικογένεια;
  • Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί σε σχέση με τη λειτουργικότητα αυτής της οικογένειας;
  • Ποιος θα μπορούσε να κάνει τι για να βελτιωθεί η οικογένεια;
  • Ήταν η οικογένειά σας στο παρελθόν η ίδια με τώρα;
  • Τι έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου; Τι επηρέασε αυτή την αλλαγή;

Δεν χρειάζεται να κάνετε όλες τις ερωτήσεις, απλά κάντε μια καλή συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα.