Topic 5 Waar gendergerelateerd geweld plaatsvindt

Nu we de verschillende soorten geweld hebben gedefinieerd, willen we dat je nadenkt over de verschillende plaatsen waar en situaties waarin gender-gerelateerd geweld kan optreden.