Topic 5 Ouderschapsstijlen

Activiteit 1: De drie stijlen

Gezinsadviseurs suggereren dat opvoedingsstijlen kunnen worden onderverdeeld in de volgende drie categorieën:

  • Autoritair: kinderen moeten hun ouders gehoorzamen zonder vragen te stellen
  • Democratisch: kinderen beslissen samen met hun ouders over het gezinsleven
  • Permissief: ouders geven hun kinderen de vrijheid om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving; er zijn weinig regels

Er zijn in de praktijk talloze combinaties van deze drie stijlen.

Question: Wat is volgens jou de beste combinatie van de drie stijlen?

Activiteit 2: Een Amerikaans onderzoek

Er zijn veel ideeën over opvoedingsstijlen. Laten we die eens nader bekijken. De onderstaande video is een samenvatting van Amerikaanse onderzoeken en ideeën over verschillende opvoedingsstijlen. De video is typisch Amerikaans; de makers gebruiken het onderzoek om één stijl aan te raden en ze vinden de andere maar niks.

Bekijk deze video kritisch en geef jouw eigen mening:

Activiteit 3: Geweldloze communicatie

We willen het nu hebben over een opvoedingsmanier die “geweldloze communicatie” heet.

Geweldloze communicatie betekent dat je je bewust bent van je eigen behoeften en empathisch bent (oog hebt voor de behoeften en emoties van anderen). Je communiceert respectvol met anderen, zodat je het eens kunt worden over een gezamenlijke manier om aan de behoeften van zowel ouders als kinderen te voldoen. Dit betekent dat in een geweldloze opvoeding geen autoriteit, controle of straf gebruikt wordt. Bekijk dit fragment uit een training over geweldloos opvoeden:

Wat is jouw mening hierover?

Zie ook dit (lange) artikel: https://www.naturalchild.org/articles/marshall_rosenberg/rcc.html

Activiteit 4: Maak een poster!

Maak met je groep een poster. Met de poster maak je duidelijk wat de kern is van wat je geleerd hebt uit dit onderdeel over ouderschapsstijlen.

Je kunt het hebben over drie opvoedingsstijlen, of over geweldloze communicatie.

Laat de poster zien aan de anderen en leg uit wat je ermee wilt zeggen.

Misschien is het ook een idee om de posters te presenteren aan andere docenten of op te hangen in de school.