Topic 5.2 Waar gendergerelateerd geweld plaatsvindt

Gender-gerelateerd geweld in het gezin

Dit is elke vorm van gender-gerelateerd geweld dat gepleegd wordt door leden van hetzelfde gezin, binnen de affectieve relaties van een gezinssituatie.