Unit 1 Mannelijkheid en geweld
20 Paragrafen | 20 Quizzen
Unit 2 Gendergerelateerd geweld
18 Paragrafen | 17 Quizzen

Topic 5.2 Waar gendergerelateerd geweld plaatsvindt

Gender-gerelateerd geweld in het gezin

Dit is elke vorm van gender-gerelateerd geweld dat gepleegd wordt door leden van hetzelfde gezin, binnen de affectieve relaties van een gezinssituatie.