Topic 4 De genderkloof

Verken de Gender Equality Index (gendergelijkheidsindex), een instrument om de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid in de EU te meten. Die index is ontwikkeld door het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE, European Institute for Gender Equality).

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021

Je kunt ook het Indexspel spelen waarbij je een geslacht en een land invoert om de verschillende kansen voor mannen en vrouwen in verschillende EU-landen te ontdekken.

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/game/CY/W

ACTIVITEIT 2: De gender loonkloof