Topic 4.4 Soorten gendergerelaterd geweld

Vraag 7. Onze reactie

Economisch geweld is elke handeling of gedraging die economische schade toebrengt aan een individu. Economisch geweld kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van schade aan eigendommen, het beperken van toegang tot financiële middelen, onderwijs of de arbeidsmarkt, of het niet nakomen van economische verantwoordelijkheden, zoals alimentatie (Europees Instituut voor Gendergelijkheid).