Topic 4.3 Soorten gendergerelaterd geweld

Vraag 5. Onze reactie

Seksueel geweld is elke seksuele handeling, poging tot het verkrijgen van een seksuele handeling, ongewenste seksuele opmerkingen of avances, of handelingen om mensen te smokkelen, of anderszins gericht, tegen iemands seksualiteit met behulp van dwang, door een persoon, ongeacht hun relatie met het slachtoffer, in elke omgeving, inclusief – maar niet beperkt tot -thuis en werk (Wereldgezondheidsorganisatie).

Meer informatie op: https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf