Unit 1 Mannelijkheid en geweld
20 Paragrafen | 20 Quizzen
Unit 2 Gendergerelateerd geweld
18 Paragrafen | 17 Quizzen

Topic 4.2 Soorten gendergerelaterd geweld

Vraag 3. Onze reactie

Alle vormen van geweld hebben een psychologisch aspect. Het belangrijkste doel van gewelddadigheid is immers om de integriteit en waardigheid van een andere persoon te schaden.

Daarnaast zijn er bepaalde vormen van geweld waarbij gebruik wordt gemaakt van methoden die niet in andere categorieën kunnen worden ingedeeld, en waarvan je zou kunnen zeggen dat ze psychisch geweld in een ‘pure’ vorm zijn. Dan hebben we het over isolatie of opsluiting, achterhouden van informatie, desinformatie en bedreigend gedrag (Raad van Europa).

Meer informatie op: https://www.coe.int/en/web/gender-matters/psychological-violence