Topic 3 Wat is sekse en wat is gender?

“Je bent niet geboren als, maar eigenlijk word je een vrouw / man”.

* Het oorspronkelijke citaat van de Franse filosoof Simone de Beauvoir verwees alleen naar de vrouw. We hebben het gewijzigd door de man toe te voegen.

Simone de Beauvoir https://www.facebook.com/SdBSociety1/

Sekse verwijst naar een reeks biologische kenmerken bij mensen en dieren. Het wordt voornamelijk geassocieerd met fysieke en fysiologische kenmerken, waaronder chromosomen, genetische kenmerken, hormoonspiegels en -functie, en reproductieve/seksuele anatomie.

Gender verwijst naar sociale normen, gedragingen en rollen die horen bij het vrouw-, man-, meisje- of jongen-zijn. Het verwijst ook naar normen, gedragingen en rollen die verband houden met de relaties tussen geslachten. In die zin wordt gender geconstrueerd door de samenleving. Als een sociale constructie varieert geslacht van samenleving tot samenleving en kan het in de loop van de tijd en historische perioden veranderen.

*De definitie van sekse hebben we overgenomen van de Canadian Institutes of Health Research https://cihr-irsc.gc.ca/e/48642.html

Lees de kaartjes en kies de kaartjes die over gender gaan.