Topic 3 De cirkel van onderdrukking

VRAGEN:

  1. Hoe ziet een smid eruit?
  2. Hoe ziet iemand met leerproblemen eruit?
  3. Hoe ziet een kleuterjuf eruit?
  4. Hoe ziet een scheidsrechter eruit?
  5. Hoe ziet een verpleegkundige eruit?

(Denk na over deze dingen: Hoe ziet hun uiterlijk eruit? Wat dragen ze? Hoe staan ze? Hoe spreken ze?)

Ga na het beantwoorden van de vragen naar de volgende links:

  1. Hier zie je een artikel over een smid: https://www.reporter.com.cy/local-news/article/702105/-nai-doylevo-sta-sidera-kai-den-eimai-ga-lypisi-i-doyleia-den-echei-fylo?fbclid=iwar0bjtn0kt1ciirivykoiwcnebkejpivmqbflzcdnpxqrfwkq2dtx3xcnbu
  2. Hier zie je een persoon met leerproblemen (zoals dyslexie): https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Cruise
  3. Hier zie je een kleuterleidster en een verpleegster: https://city.sigmalive.com/article/2016/2/12/milisame-me-4-antres-stin-kypro-poy-kanoyn-gynaikeia-epaggelmata/
  4. Hier zie je een scheidsrechter: https://en.wikipedia.org/wiki/Stéphanie_Frappart

Bron: De kaartjes zijn gemaakt door het Britse Rode Kruis:

https://sharemylesson.com/teaching-resource/introduction-stereotyping-183354

https://www.redcross.org.uk/get-involved/teaching-resources

STEREOTYPE

De term “stereotype”, zoals die tegenwoordig wordt gebruikt, is door Walter Lippmann geïntroduceerd om ideeën en beelden te beschrijven die al in onze geest zijn vastgelegd en die niet noodzakelijkerwijs gebaseerd zijn op onze werkelijke ervaring, maar eerder op een a priori geconstrueerde mening of overtuiging die het ons moeilijk maakt om een onderbouwd oordeel te geven.

Met andere woorden, stereotypen zijn vormen, meningen en beelden die ons zijn ingeprent en die ons misleiden om iets te bekijken met een vooraf vastgelegd oordeel.

Een voorbeeld hiervan kan zijn: “vrouwen zijn slechte chauffeurs”. Als je dit vooraf al in gedachten hebt, zal je elke vrouw die een foutje maakt in het verkeer zien als een bevestiging van je vooraf bepaalde mening (stereotype). Maar als een man een slechte bestuurder is, zal je dat al snel zien als uitzondering op de regel.

Een manier om de cyclus van ongelijkheid en onderdrukking te begrijpen:

Sociaal stereotype: een te vereenvoudigde generalisatie over een groep mensen.

>> Sociale stereotypen kunnen leiden tot vooroordelen

Vooroordeel: Een negatief geloof of gevoel (bewust of onbewust) over een groep mensen en haar individuele leden.

>> Wanneer de perso(o)n(en) met vooroordelen zich in een machtspositie bevinden en deze macht gebruiken om kansen, middelen of toegang tot andere perso(o)n(en) te ontzeggen vanwege hun groepslidmaatschap, kan vooroordeel leiden tot discriminatie

Discriminatie: Het onrechtvaardig of nadelig behandelen van mensen op grond van hun lidmaatschap van een groep. Discriminatie kent vele vormen, zoals racisme, seksisme, heteroseksisme, leeftijdsdiscriminatie, ablisme, enz.

>> Wanneer vele vormen van discriminatie in de loop van de tijd worden herhaald tegen de ene sociale groep (die zichzelf met relatief minder sociale macht bevindt) door een andere sociale groep met meer toegang tot sociale macht, leidt dit tot een staat van onderdrukking.

Onderdrukking: de systematische onderwerping van een groep mensen met minder macht door een andere groep mensen met meer toegang tot macht.

>> Leden van onderdrukte groepen beginnen de stereotypen te geloven en internaliseren ze.

Geïnternaliseerde onderdrukking: wanneer leden van onderdrukte groepen stereotypen tegen zichzelf accepteren en herbevestigen.

>> Wanneer leden van onderdrukte groepen de stereotypen internaliseren, gaan ze daarnaar handelen. Dit resulteert in het bestendigen en versterken van de stereotypen en houdt de cyclus gaande.