Topic 3 Cultuur en familie

Activiteit 1: Families in verschillende culturele contexten

Question: Geloof je dat gezinnen in andere landen en culturen anders zijn? Bekijk de video over verschillende familietradities in de wereld. Discussieer daarover.

Recent onderzoek zegt:

De moeilijkheid om duidelijk uit te leggen wat een familie is en het verschil met een gezin, wijst er op dat deze woorden per cultuur verschillen (Bales & Parsons, 2014). Eigenlijk ziet elke cultuur anders hoe mensen in groepen leven en in die groep met elkaar omgaan (Olaniran & Roach, 1994). En elke cultuur heeft eigen regels die veel invloed hebben op de rollen binnen het gezin, en wie daarbij het meeste macht heeft (Johnson, Radesky, & Zuckerman, 2013).

De cultuur is dus het grote kader. Dit bepaalt wie wat krijgt als een familielid dood gaat, of alleen mannen mogen erven of ook vrouwen, of een kind als een echte zoon of dochter wordt beschouwd, wie mag trouwen en hoe je dat viert of bekend maakt, of je altijd bij één partner moet blijven of meerdere huwelijks- of sekspartners mag hebben, en of je mag scheiden en hoe je mag scheiden. De cultuur bepaalt ook hoe mensen (moeten) kijken naar seks, gender, en hoe je een gezin mag of moet vormen. En wie in een familie en in gezinnen de macht krijgt, volgens de gewoonte, of de wet (Weisner, 2014).

Om deze redenen is “elk gezin een unieke mini-eenheid, maar ook een spiegelbeeld van de grotere culturele context” (Johnson et al., 2013, p. 632). Je moet dus altijd ook naar de cultuur kijken om te kunnen begrijpen hoe men in gezinnen met elkaar omgaat en hoe men conflicten oplost.

Samenvattend:

  • Gezin en cultuur zijn met elkaar verbonden.
  • De cultuur beïnvloedt de manier waarop mensen zich gedragen, communiceren en met elkaar omgaan.
  • De cultuur heeft invloed op huwelijkstradities, ideeën over gender en seksualiteit, en ideeën over gezinsvorming.

Gezinnen verschillen in culturen. In Europa proberen de ouders meestal een gelijkwaardige relatie met elkaar te hebben. Kinderen hoeven niet te werken. Ouders vertellen kinderen vaak wat ze moeten doen en geven kinderen geleidelijk aan meer vrijheid. Al deze dingen verschillen van cultuur tot cultuur. Behalve ouders en kinderen kunnen ook andere familieleden inspraak hebben in het gezin.

Samenwonen met grootouders

In sommige culturen hebben de grootouders van het gezin grote invloed op de manier waarop het huishouden wordt geleid. Deze invloed kan zijn dat anderen kiezen met wie je trouwt, met wie je samenleeft en hoe geld wordt geërfd of verdeeld. In sommige culturen hebben kinderen meer vrijheid als je klein zijn, maar moeten ze zich aan steeds meer regels houden als ze ouder worden.

Samen Leven

Ook hebben culturen verschillende regels over waar het paar na het huwelijk zal wonen. Soms moet de vrouw intrekken bij het gezin van haar nieuwe echtgenoot. Dit gebeurt nog steeds in Zuid-Europa en bij gezinnen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

In Noord-Europa komt het vaker voor dat een nieuw stel gaat samenwonen in een nieuw huis of appartement. Maar de economische crises maken dat vaak moeilijk. Dan moet het paar soms kiezen tussen apart blijven wonen of women bij het gezin van een van de partners.

Sommige culturen hebben regels over met wie je kunt trouwen. In sommige Aziatische samenlevingen is het huwelijk beperkt tot dezelfde kaste, hetzelfde dorp, dezelfde religie of hetzelfde ras. Deze sociale normen zijn tegenwoordig minder beperkend in Europa.

Sommige huwelijken eindigen in een scheiding.

In sommige samenlevingen wordt echtscheiding afgekeurd, ondanks dat het wel mag. Van de Rooms Katholieke kerk en sommige conservatieve christelijke kerken mag je helemaal niet scheiden. De Grieks-orthodoxe kerk staat drie huwelijken en drie echtscheidingen toe. De islamitische wet, de sharia, staat echtscheidingen toe, maar echtscheiding heeft juridische en sociale gevolgen.

Activiteit 2: Eigen keuze, of je aanpassen?

Question: Culturen verschillen in de mate waarin ze individualiteit en eigen keuzes aanmoedigen versus je aanpassen (conformisme) en onderlinge afhankelijkheid. Bekijk de video over ‘Ik of wij? Cultureel verschil tussen Oost en West” en bespreek je mening.

Huiswerk 1:

Kies een land dat je interessant vindt. Onderzoek hoe men in dat land omgaat met familie en gezinnen. Maak een kort verslag met je conclusies over de culturele verschillen met je eigen cultuur.

Huiswerk 2:

Interview uw ouders/verzorgers en andere gezinsleden over wat “een gezin” voor hen betekent. Denk aan vragen als:

  • Waar ben je trots op in dit gezin?
  • Wat kan er verbeterd worden aan het functioneren van dit gezin?
  • Wie zou wat kunnen doen om het gezin te verbeteren?
  • Aan je ouders: was jouw gezin vroeger hetzelfde als dit gezin nu?
  • Aan je ouders: wat is er in de loop der jaren veranderd? Wat heeft dat beïnvloed?

Je hoeft dit niet allemaal te vragen, voer gewoon een goed gesprek over het onderwerp.