Topic 3.8 Leidt de mannelijkheid die we kennen tot geweld?

Opgroeien en gewelddadig gedrag jegens vrouwen als de norm beschouwen, is geen ongewone ervaring in het verleden van veel jongens en meisjes in patriarchale samenlevingen.

Veel onderzoeken tonen aan dat kinderen die bij het opgroeien getuige zijn van geweld, veel vaker zelf gewelddadig worden.

Veel mannen die in daderprogramma’s worden behandeld, zijn als kleine jongen getuige geweest van mishandeling tegen hun moeder.

Kaufman wijst erop dat “ervaringen uit het verleden van veel mannen ook geweld tegen henzelf kan zijn“.

En dat “in sommige gevallen deze persoonlijke ervaringen diepe patronen van verwarring en frustratie met zich meebrengen, waarbij jongens hebben geleerd dat het mogelijk is om iemand van wie je houdt pijn te doen, en dat alleen uitbarstingen van woede diepgewortelde pijngevoelens kunnen wegnemen”.

En tot slot”, zegt Kaufman, “groeien jongens in veel culturen op met ervaringen van vechten, pesten en intimidatie. Om te overleven moeten sommige jongens accepteren dat er nu eenmaal veel geweld is en het gebruik van geweld aanleren als norm voor mannelijk gedrag”.