Topic 3.3 Leidt de mannelijkheid die we kennen tot geweld?

Nu een stapje verder: wat kan er gebeuren als je (een of meer van) die privileges kwijtraakt, of als iemand je vertelt dat je dat recht niet meer hebt?

Kaufman denkt dat geweld vaak het logische gevolg is van het besef dat een man in een patriarchale samenleving recht heeft op bepaalde privileges.

“Het zijn niet alleen machtsverschillen die tot geweld leiden”, zegt hij “maar een bewust of vaak onbewust gevoel van recht op privileges”.

3.3. De derde “P”: Permission (toestemming)