Topic 3.3 Is het makkelijker om te accepteren?

In veel kinderverhalen worden gender rolpatronen nogal extreem verbeeld. Denk aan de machtige ridder die een machteloze prinses redt van de draak. Of tienerfilms met eenzelfde type thema.

Zulke stereotypen bereiden je voor op een maatschappelijk waarin je denkt dat mannen machtig zijn en vrouwen niet.