Topic 3.2 Leidt de mannelijkheid die we kennen tot geweld?

3.2. De tweede “P”: het gevoel dat je recht hebt op Privileges (extra voorrechten)

Als je als man in een (patriarchale) samenleving bent geboren, heb je een flink aantal privileges, die je niet zou hebben als je als vrouw was geboren.

Mannen die hegemonische mannelijkheid beschermen, willen de voorrechten die ze als man hebben, niet verliezen. Ze zouden zelfs mensenrechten schenden om die te houden.