Unit 1 Mannelijkheid en geweld
20 Paragrafen | 20 Quizzen
Unit 2 Gendergerelateerd geweld
18 Paragrafen | 17 Quizzen

Topic 3.1 Leidt de mannelijkheid die we kennen tot geweld?

Als je – net als wij – het niet eens bent met al deze verklaringen, vindt je het vast leuk om kennis te maken met de Canadese auteur Michael Kaufman

Kaufman dacht na over mannelijkheid en hoe hij mannen en jongens kon betrekken bij het bevorderen van gender gelijkheid, het tegengaan van geweld tegen vrouwen en de zelfvernietigende ideeën over man-zijn.

In 1999 beschreef hij 7 concepten die uitleggen waarom jongens en mannen meer geneigd zijn tot geweld dan vrouwen.

DE 7 P’s VAN GEWELD DOOR MANNEN

3.1. De eerste “P”: Patriarchal Power (patriarchale macht)

Als een samenleving de meeste macht en voordelen geeft aan mannen, nemen we dat ook wel Patriarchaat.

Zoals we eerder zagen, legt Kaufman uit dat “door mannen gedomineerde samenlevingen zijn niet alleen gebaseerd op een hiërarchie (pyramide van macht) van mannen over vrouwen, maar ook macht van sommige mannen over andere mannen”. En we kunnen zien dat “geweld of de dreiging van geweld onder mannen een mechanisme is dat van kinds af aan wordt gebruikt om die pikorde vast te stellen”.