Topic 2 Diversiteit en identiteit

ACTIVITEIT 1 : VERTEL ME WIE JE BENT!

Voorbeeld van een identiteitsboom

DEFINITIE VAN DIVERSITEIT 

In het algemeen betekent diversiteit dat een geheel uit verschillende elementen is samengesteld. Bij menselijke samenlevingen, gaat het dan over verschillen tussen mensen. Mensen kunnen bijvoorbeeld verschillen hebben op basis van hun etniciteit, cultuur, gender, leeftijd, religie, politieke overtuiging, seksuele geaardheid en nog veel andere sociale of persoonlijke kenmerken.