Unit 1 Mannelijkheid en geweld
20 Paragrafen | 20 Quizzen
Unit 2 Gendergerelateerd geweld
18 Paragrafen | 17 Quizzen

Topic 2.4 Mannelijkheid

Je zou kunnen zeggen dat Danny’s vrienden Mannelijkheid Politie-agenten zijn, ze vechten om hegemonische mannelijkheid te bewaken.

Hoe weet je dat? De “agenten” hoeven niet eens daar te zijn voor het bewaken. Ze hoeven niet fysiek druk uit te oefenen of te intimideren. Bijna elke jongen of man houdt er rekening mee, zelfs zonder zich te realiseren als ze proberen zich zo mannelijk mogelijk te gedragen…

omdat de agenten in henzelf zitten.

De Amerikaanse feministe theoricus Eve Kosofsky Sedgwick zegt dat homosociale relaties tussen mannen een vorm van “male bonding” is, die zich kenmerkt door homosociaal verlangen en intimiteit, maar ook door homopaniek.

Homosociaal verlangen heeft betrekking op het feit dat mannen aandacht hebben voor andere mannen. Ze willen aardig en intiem zijn met andere mannen, en dat kan alleen door “male bonding”, verbonden zijn maar tegelijkertijd erg mannelijk doen. Homopaniek heeft betrekking op de angst dat deze intimiteit met andere mannen geleidelijk een vorm van homoseksueel verlangen wordt.

Onderzoek naar “coping mechanismen” (hoe je omgaat met moeilijkke situaties) laat zien dat tienerjongens die zich onzeker voelen en nog niet weten hoe zich te gedragen als een evenwichtige volwassene, al snel vervallen in homofoob geweld. Ze denken dan dat ze zo kunnen “bewijzen” dat ze geen homoseksuele verlangens hebben. In een poging om hun “heteroseksualiteit” te benadrukken, kunnen ze zich gaan gedragen als vrouwenhaters en homofoben.

Als we dit soort destructief gedrag – naar jezelf en naar anderen –  willen veranderen, moeten we de pyramide afbreken.

In maatschappijen die alles bekijken vanuit het gezichtspunt van stereotype mannen worden vrouwen (en mannen die niet 100% mannelijk overkomen) benadeeld. Feminisme probeert de maatschappij eerlijker in te richten, met gelijke rechten voor mannen  en vrouwen op politiek, economisch, sociaal en persoonlijk gebied.

Mannen kunnen en moeten daarbij helpen om verandering te kunnen bereiken.

In de laatste Jaren zijn er steeds meer organisaties van mannen die werken met manne  en jongens om geweld tegen vrouwen tegen te gaan, gender gelijkheid te bereiken, te zorgen voor betere relaties en een nieuwe visie op mannelijkheid te ontwikkelen.

Een goed voorbeeld is de wereldwijde White Ribbon (whiteribbon.ca) beweging. Kijk naar hun website: “Door onderwijs, campagnes, naar mensen toe gaan, technische en organisatorische hulp en partnerschappen streeft het White Ribbon programma ernaar om negatieve en achterhaalde ideeën over mannelijkheid te bestrijden en mannen te inspireren om beter te begrijpen hoe ongelooflijk veel mogelijkheden ze hebben om bij te dragen aan een positieve verandering en om daaraan mee te doen”.