Unit 1 Mannelijkheid en geweld
20 Paragrafen | 20 Quizzen
Unit 2 Gendergerelateerd geweld
18 Paragrafen | 17 Quizzen

Topic 2.2 Mannelijkheid

Volgens de Australische sociale wetenschapper RW Connell is hegemonische mannelijkheid een vorm van gendergedrag dat ongelijkheid van genders bevordert. Medeplichtige mannelijkheid beschrijft mannen die gebruik maken van de voordelen van hegemonische mannelijkheid maar zelf geen macht uitoefenen. Ondergeschikte mannelijkheid beschrijft mannen die onderdrukt worden door het idee dat hegemonische mannelijkheid het hoogste ideaal is voor mannen. In onze maatschappij zijn dat vooral homomannen. En “gemarginaliseerde mannelijkheid” beschrijft mannen die zich heel mannelijk gedragen, maar toch geen echte macht hebben omdat ze horen bij een maatschapplijke klasse or ras dat zorgt dat je geen echte macht kunt krijgen.

Maar wie beslist wie is de “echte man” in die priramide, en wie niet?

Kijk eens naar deze reclameboodschap om daarop een antwoord te vinden: