Topic 2.1 Mannelijkheid

Volgens de pyramidevisie worden in onze maatschappijen macht, goederen en privileges (voordelen) gereserveerd voor een paar mensen, voor de “leiders”. Die leiders kunnen alleen overleven als ze degenen die lager in de piramide staan, onderdrukken.

Volgens deze visie zijn degenen die lager staan vooral vrouwen, en mannen die te vrouwelijk overkomen.