Thema 1: Hoe mijn identiteit zich ontwikkelde

Activiteit 1: Mijn persoonlijke identiteitscirkel

Download het werkblad Mijn persoonlijke identiteitswiel

Activiteit 2: Mijn sociale identiteitscirkel

Activiteit 3: Vertellen over je identiteit

Denk eerst voor jezelf na over de volgende vragen. Maak korte aantekeningen. Straks word je gevraagd om aan de anderen een samenvatting van je identiteit te geven.

  1. Welk deel van je identiteit ben je het meest trots op?
  2. Welk aspect van je identiteit heeft het grootste effect op je zelfbeeld?
  3. Welk aspect van je identiteit vind je makkelijk om aan anderen te vertellen?
  4. Welk deel van je identiteit merken andere mensen het eerst over jou op?
  5. Welk aspect van je identiteit vertel je minder gemakkelijk aan anderen?
  6. Met welk deel van je identiteit heb je moeite gehad tijdens opvoeding?