Unit 1 Mannelijkheid en geweld
20 Paragrafen | 20 Quizzen
Unit 2 Gendergerelateerd geweld
18 Paragrafen | 17 Quizzen

Topic 1 Agressie of geweld?

Allereerst willen we even met jullie nadenken over het begrip geweld.

We hebben de neiging om de bijvoeglijke naamwoorden agressief en gewelddadig te gebruiken alsof ze hetzelfde betekenen… Maar is dat ook zo?