Unit 1 Mannelijkheid en geweld
20 Paragrafen | 20 Quizzen
Unit 2 Gendergerelateerd geweld
18 Paragrafen | 17 Quizzen

Topic 1.1 Agressie of geweld?

Agressie is een natuurlijk instinct dat mensen hebben en delen met de rest van het dierenrijk. Het doel van dit instinct is om ons alert te maken, ons ertoe aan te zetten onszelf te verdedigen en ons in staat te stellen ons aan te passen aan onze omgeving. Het is een biologische instinctieve reactie en wordt gereguleerd door neuro-chemische reacties. Het is daarom een biologische reactie die verband houdt met een overlevingsinstinct.

Dankzij opvoeding en cultuur kunnen  we dit instinct veranderen het in meer beredeneerd positief sociaal gedrag.

Opzettelijk geweld daarentegen is geen natuurlijk gedrag. Het is een aangeleerd sociaal en cultureel gedrag. Het wordt ons geleerd via opvoeding, sociale rollen, waarden en ideologieën, enz. Opzettelijk geweld komt bij geen enkele andere diersoort voor. Het is gebaseerd op egoïstische redeneringen en veroorzaakt sociale disfunctioneren.

Het is dus een aangeleerd gedrag dat gebaseerd is op nadenken waarom je geweld wilt gebruiken, geweld heeft als doel anderen iets vervelends aan te doen, en niet alleen om te overleven.

Geweld is iets anders dan agressiviteit, omdat het doel ervan is macht en controle te krijgen. Er is niet iets essentieels verdedigen. Het heeft altijd met macht te maken. Alle vormen van geweld zijn erop gericht de macht die iemand al heeft te behouden of te vergroten.

Geweld gaat maar in één richting: van iemand met meer status tegen iemand met een lagere status. Of door meerdere mensen naar en groep andere mensen met een lagere status. De mensen met een lagere status worden onderworpen en worden gecontroleerd door de dader. De slachtoffers wordt aangeleerd dat ze weerloos zijn tegen dit geweld.