Thema 3: Wat hebben we geleerd in deel 1

Activiteit 1: Definities

Wat zijn onze definities van:

Geslacht of sekse: is het biologische onderscheid van een organisme tussen mannelijk en vrouwelijk (Wikipedia).

Gender is het scala aan kenmerken die betrekking hebben op vrouwelijkheid en mannelijkheid en het onderscheid daartussen. Afhankelijk van de context kan het gaan om op sekse gebaseerde sociale structuren (bijvoorbeeld genderrollen) en genderidentiteit. De meeste culturen verwachten dat iedereen gender-binair is, dat betekent dat er twee geslachten/seksen zijn (jongens/mannen en meisjes/vrouwen; degenen die niet het een of de ander zijn, vallen mogelijk onder de overkoepelende term non-binair (Wikipedia).

Seksuele oriëntatie of voorkeur: is een blijvend patroon van romantische of seksuele aantrekking (of een combinatie hiervan) tot personen van het andere geslacht/sekse of gender, hetzelfde geslacht/sekse of gender, of tot beide, of tot meer dan één gender. Deze gevoelens van seksuele aantrekking worden over het algemeen heteroseksualiteit, homoseksualiteit en biseksualiteit genoemd. Aseksualiteit (het gebrek aan seksuele aantrekking tot anderen) soms wordt genoemd als een vierde categorie (Wikipedia).