Thema 2: Normen en waarden

Activiteit 1: Het verschil tussen waarden en normen

Waarden

 • Waarden zijn de dingen die je goed, wenselijk of waardevol vindt.
 • Waarden beschrijven de persoonlijke kwaliteiten op basis waarvan we actie ondernemen.
 • Waarden zijn de eerste en fundamentele ideeën die ons richting geven of ons motiveren om actie te ondernemen.
 • Persoonlijke waarden zijn persoonlijke ideeën over goed en slecht, sommige mensen noemen dat je moraliteit, maar anderen niet.
 • Culturele waarden zijn waarden die geaccepteerd zijn door een religie of een maatschappij; ze geven weer wat men in die gemeenschappen belangrijk vindt.

Normen

 • Normen zijn standaarden.
 • Normen zijn gedeelde verwachtingen over wat acceptabel gedrag is in een groep.
 • Normen zijn regels of verwachtingen die door sociale druk worden afgedwongen.
 • Normen kunnen regels zijn (bijvoorbeeld de norm dat je bij voetbal niet je handen mag gebruiken of dat iedereen weet dat een bepaald liedje het volkslied is)
 • Normen kunnen stimulerend zijn (bijvoorbeeld normen die positief gedrag bevorderen, zoals “wees altijd eerlijk”).
 • Normen kunnen ontmoedigend zijn (bijvoorbeeld normen die negatief gedrag proberen tegen te gaan, zoals “niet vals spelen”).

Tolerantie

 • De mogelijkheid of bereidheid om de tolereren dat er andere meningen of gedrag zijn dat je niet leuk vindt of waar je het niet mee eens bent (Oxford Dictionary).
 • Een eerlijke, objectieve en open houding naar mensen wiens meningen, ideeën, acties, raciale of etnische afkomst, et cetera verschillen van die van jezelf (Random House Dictionary).
 • Respect, acceptatie en waardering voor de rijke diversiteit van de culturen van de wereld, onze vormen van expressie en manieren om menselijk te zijn. Tolerantie is harmonie in verscheidenheid. Tolerantie draagt bij aan het vervangen van de cultuur van oorlog door een cultuur van vrede. (UNESCO).
 • Ik haat het woord “tolerantie”. Mensen gebruiken het woord tolerantie maar op twee manieren: omdat ze zichzelf superieur voelen en je lastig vinden ondanks dat zij vinden dat ze zelf gelijk hebben, of ze begrijpen de positieve betekenis van het woord gewoon niet (een moslim meisje).

Normen of waarden

Download de uitleg van deze afbeelding

Activiteit 2: Hoe het voelt (quiz)

Deze activiteit is om te verkennen welke gevoelens je kunt hebben als er macht wordt uitgeoefend over jouw identiteit. We beginnen met ons voor te stellen dat je een bepaald persoon bent met een bepaalde identiteit. Je kunt daarbij jezelf in gedachten nemen, maar je kunt ook jezelf voorstellen dat je een andere identiteit hebt dan je huidige identiteit.

Als je bepaald hebt wie je bent in deze oefening, dan krijg je informatie over een situatie waar je in bent, en je wordt gevraagd over hoe je zou reageren in die situatie.

Dat gebeurt allemaal in de volgende quiz. Je kunt hiervoor de download “Hoe voelt het (werkblad)” gebruiken.

Nadat iedereen de quiz heeft gedaan, bespreken we de reacties van alle deelnemers.