Even terug naar de vraag van Topic 2 Dus…Wat is gendergerelateerd geweld?

Om dit onderdeel af te ronden, laten we even terugspoelen naar eerder in deze unit. Pak de groepsdefinitie die jullie hebben gemaakt van gender-gerelateerd geweld.

Laten we die nog eens bekijken.