Unit 1 Mannelijkheid en geweld
20 Paragrafen | 20 Quizzen
Unit 2 Gendergerelateerd geweld
18 Paragrafen | 17 Quizzen

Even terug naar de vraag van Topic 2 Dus…Wat is gendergerelateerd geweld? II

In 1993 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Verklaring over de uitbanning van geweld tegen vrouwen aan.

De Verklaring definieert geweld tegen vrouwen als “elke daad van gender-gerelateerd geweld die resulteert in, of waarschijnlijk zal resulteren in, fysieke, seksuele of psychologische schade of lijden van vrouwen, met inbegrip van bedreigingen met dergelijke daden, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, zowel in het openbaar als in het privéleven”.

Volgens de VN kun je de term gender-gerelateerd geweld het best gebruiken om algemeen geweld te onderscheiden van geweld dat “tegen een persoon of een groep mensen is vanwege hun seksuele geaardheid, seksuele identiteit, sekse of gender”. Het is een algemene afspraak dat gender-gerelateerd geweld een ernstige schending van de mensenrechten is.