Topic 2.2 Activiteit 6: De eroticering van dominantie