Unit 1 Mannelijkheid en geweld
20 Paragrafen | 20 Quizzen
Unit 2 Gendergerelateerd geweld
18 Paragrafen | 17 Quizzen

Unit 4 Seksueel geweld

Deze unit behandelt een vorm van geweld waarbij meisjes en vrouwen ongewenst seksueel worden benaderd. Trouwens, ook jongens kunnen slachtoffer worden van seksueel geweld.

Seksueel geweld kan je niet zien als losse daden. Net als andere vormen van “patriarchaal” geweld zijn ze eigenlijk uitingen van een bredere cultuur van geweld waarmee bepaalde mannen macht en controle proberen te krijgen..

Laten we de definitie onthouden van seksueel geweld van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eens bekijken:

Seksueel geweld is elke seksuele handeling, poging tot het verkrijgen van een seksuele handeling, ongewenste seksuele opmerkingen of avances, of handelingen om mensen te smokkelen, of handelingen die anderszins zijn gericht tegen iemands seksualiteit met behulp van dwang, door wie dan ook, ongeacht hun relatie met het slachtoffer, in elke omgeving , inclusief maar niet beperkt tot thuis en werk.*

* World Health Organization. Violence against women – Intimate partner and sexual violence against women. Geneva, World Health Organization, 2011.