Module 1: Wat is gender?

Last updated: februari 14, 2022

Begrijpen waar we het over hebben

0.2 Elkaar leren kennen

Activiteit 1: Elkaar leren kennen

Zeg:

1.Je naam

2.Je leeftijd

3.Een ding over jezelf waar je trots op bent

0.3 Afspraken

Afspraken: waarom

Het thema gender kan gevoelig liggen omdat mensen hierover verschillende (soms slechte) ervaringen en meningen hebben. Soms zijn mensen het daarover niet met elkaar eens.

We denken dat het belangrijk is om het eens te worden over hoe we met elkaar willen omgaan. Op deze manier zorgen we dat de cursus vriendelijk en verwelkomend is voor alle deelnemers. Daarom starten we met een activiteit waarin we nadenken over de regels voor discussie en samenwerking.

Afspraken: welke

We gaan brainstormen over regels.

In een brainstorm mag iedereen zeggen welke regels men graag wil.

Als iedereen heeft gezegd wat men wil, gaan we kijken naar de regels. Dan besluiten we gemeenschappelijk over welke regels we het eens zijn, en of we bepaalde regels willen verbeteren.

Tijdens de cursus houden we ons aan de regels. Als het nodig is om meer regels te maken, of als bestaande regels moeten worden veranderd, kunnen we dat doen tijdens de cursus. Voel je altijd vrij om te vragen om een verbetering van de regels. Natuurlijk moeten we het daar wel allemaal mee eens worden.

Onze regels in de cursus:

Dit zijn onze regels in de cursus:

  • We..

Related Courses