Θέμα 5.4 Σκηνικά Έμφυλης Βίας

Έμφυλη Βία στην κοινωνική και κοινοτική σφαίρα

Είναι κάθε είδους Έμφυλη Βία που διαπράττεται σε ένα περιβάλλον που σχετίζεται με την κοινότητά ή με το κοινωνικό περιβάλλον ενός ατόμου.

Μερικά παραδείγματα είναι η σεξουαλική παρενόχληση, η σεξουαλική εμπορία και εκμετάλλευση γυναικών και κοριτσιών, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι αναγκαστικοί γάμοι…