Θέμα 5.3 Σκηνικά Έμφυλης Βίας

Έμφυλη Βία στον εργασιακό χώρο

Είναι κάθε είδους Έμφυλη Βία που διαπράττεται στον εργασιακό χώρο ή κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.

Μπορεί να υιοθετήσει τις ακόλουθες μορφές:

  1. Για λόγους φύλου: πρόκληση βλάβης στον εργασιακό χώρο εξαιτίας αυτού του λόγου.
  2. Σεξουαλική παρενόχληση: οποιαδήποτε σεξουαλική συμπεριφορά χωρίς συγκατάθεση που επιχειρεί να μειώσει την αξιοπρέπεια ενός ατόμου, ή που δημιουργεί ένα ταπεινωτικό, εχθρικό ή προσβλητικό περιβάλλον.