Θέμα 5.2 Σκηνικά Έμφυλης Βίας

Έμφυλη Βία στην οικογένεια

Είναι κάθε είδους Έμφυλη Βία που διαπράττεται από μέλη της ίδιας οικογένειας, μέσα στις συναισθηματικές σχέσεις ενός οικογενειακού περιβάλλοντος.