Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 5.2 Σκηνικά Έμφυλης Βίας

Έμφυλη Βία στην οικογένεια

Είναι κάθε είδους Έμφυλη Βία που διαπράττεται από μέλη της ίδιας οικογένειας, μέσα στις συναισθηματικές σχέσεις ενός οικογενειακού περιβάλλοντος.