Θέμα 5 Σκηνικά Έμφυλης Βίας

Τώρα που έχουμε ορίσει τα διαφορετικά είδη, θέλουμε να σκεφτείτε τα διαφορετικά σκηνικά ή σενάρια όπου μπορεί να υπάρξει Έμφυλη Βία: