Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 5 Σκηνικά Έμφυλης Βίας

Τώρα που έχουμε ορίσει τα διαφορετικά είδη, θέλουμε να σκεφτείτε τα διαφορετικά σκηνικά ή σενάρια όπου μπορεί να υπάρξει Έμφυλη Βία: