Θέμα 4.5 Είδη Έμφυλης Βίας

Ερώτηση 9 – Απάντηση

Η Κοινωνική Βία είναι κάθε είδους περιορισμός, έλεγχος, ή πρόκληση κοινωνικής απομόνωσης ενός ατόμου. Διαχωρίζει το θύμα από την οικογένεια και τους φίλους, στερώντας του την κοινωνική υποστήριξη, και το απομακρύνει από τη συνήθη κοινωνική του σφαίρα.