Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 4.5 Είδη Έμφυλης Βίας

Ερώτηση 9 – Απάντηση

Η Κοινωνική Βία είναι κάθε είδους περιορισμός, έλεγχος, ή πρόκληση κοινωνικής απομόνωσης ενός ατόμου. Διαχωρίζει το θύμα από την οικογένεια και τους φίλους, στερώντας του την κοινωνική υποστήριξη, και το απομακρύνει από τη συνήθη κοινωνική του σφαίρα.