Θέμα 4 Ψαλίδα μεταξύ των φύλων

Εξερευνήστε τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, ένα εργαλείο για την μέτρηση της προόδου στην επίτευξη της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε., που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021

Μπορείτε επίσης να παίξετε το Παιχνίδι του Ευρετηρίου όπου εισάγεται το φύλο και την χώρα για να δείτε τις διαφορετικές ευκαιρίες που έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες στε διαφορετικές χώρες της Ε.Ε.t

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/game/CY/W

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Μισθολογική ψαλίδα  μεταξύ φύλων