Θέμα 4 Ιδέες και μύθοι για τους δράστες

Η τελευταία ερώτηση στο Θέμα 3 μας οδηγεί στο Θέμα 4, ιδέες και μύθοι για τους δράστες

Οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να ψάχνουν μια γρήγορη ή εύκολη απάντηση για να εξηγήσουν τη χρήση έμφυλης βίας, μια απάντηση που θα τους κάνει να νοιώσουν ασφάλεια, να γνωρίζουν έναν αλάνθαστο λόγο, και να είναι ικανοί να διαχωρίζουν το «αυτούς» από το «εμείς».

Αλλά εάν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος που να κάνει κάποιον να χρησιμοποιήσει έμφυλη βία ή να γίνει θύτης, τότε θα ήταν όλοι πρόθυμοι να ξανασκεφτούν μαζί μας αυτές τις ιδέες και τους μύθους.