Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 4 Είδη Έμφυλης Βίας

Όταν σκεφτόμαστε την Έμφυλη Βία, διαφορετικές εικόνες (όπως εκείνη που επιλέξατε πιο πριν), διαφορετικές σκηνές, διαφορετικές καταστάσεις… βασικά, διαφορετικές μορφές της, μας έρχονται στο μυαλό.

Θα προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε αυτή τη μεγάλη ποικιλία εξηγώντας τα διαφορετικά είδη Έμφυλης Βίας.