Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 3.7 Μπορεί ο ανδρισμός να οδηγήσει σε βία;

Κι όμως, τα αγόρια και οι άνδρες, ως άνθρωποι, έχουν αυτά τα συναισθήματα μέσα τους.

Αλλά για πολλούς από αυτούς, το μόνο συναίσθημα που έχει επικύρωση όσον αφορά τον ηγεμονικό ανδρισμό είναι ο θυμός.

Όπως και στο Παγόβουνο του Θυμού, τα αγόρια μαθαίνουν να δείχνουν πολλά φυσικά και ανθρώπινα συναισθήματα που δικαιολογημένα αισθάνονται ως θυμό. «Για μερικούς άντρες», λέει ο Kaufman, «οι βίαιες αντιδράσεις στον φόβο, τον πόνο, την ανασφάλεια, τον πόνο, την απόρριψη, ή την υποτίμηση δεν είναι ασυνήθιστες».

Και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό…

3.7. Το έβδομο «Π»: Προηγούμενες Εμπειρίες

Είναι λογικό ότι κάθε προηγούμενη εμπειρία επηρεάζει τις σημερινές μας αποφάσεις. Ο τρόπος που ζήσαμε και ερμηνεύσαμε τις εμπειρίες στη ζωή μας επηρεάζουν τον τρόπο που θα συμπεριφερόμαστε και θα ενεργούμε. Πριν όμως συνεχίσουμε…