Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 3.5 Μπορεί ο ανδρισμός να οδηγήσει σε βία;

Αυτή είναι απλώς μια ιδέα, είναι μια αδύνατη γραμμή τερματισμού.

Ο Kaufman λέει ότι, «οι προσωπικές ανασφάλειες που προκαλούνται από την αποτυχία να κατακτήσουν το ιδανικό επίπεδο ανδρισμού, ή απλά, η απειλή της αποτυχίας, είναι αρκετές για να ωθήσουν πολλούς άντρες, ιδιαίτερα όταν είναι νέοι, σε μια δίνη φόβου, απομόνωσης, θυμού, αυτοτιμωρίας, απέχθειας του εαυτού, και επιθετικότητας».

Επομένως, «σε μια τέτοια συναισθηματική κατάσταση, η βία γίνεται αντισταθμιστικός μηχανισμός», ένας τρόπος να καταπολεμήσουν τον «φόβο (ή την πραγματικότητα) τους ότι δεν έχουν δύναμη».

3.5. Το πέμπτο «Π»: Η Ψυχική Πανοπλία του Ανδρισμού