Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 3.2 Μπορεί ο ανδρισμός να οδηγήσει σε βία;

3.2. Το δεύτερο «Π»: η αίσθηση του Δικαιώματος σε Προνόμια

Τα προνόμια είναι τα πράγματα που δεν θέλουν να χάσουν οι άνδρες που προστατεύουν την Ηγεμονική Αρρενωπότητα. Εάν παλεύουν τόσο έντονα, σε σημείο που μπορούν να παραβλέψουν ανθρώπινα δικαιώματα, εάν είναι απαραίτητο, είναι για να διατηρήσουν αυτά τα προνόμια. Επομένως, όπως είδαμε, αν γεννηθήκατε σε μια (πατριαρχική) κοινωνία ως άνδρας, έχετε συγκεκριμένα (σε μεγάλο βαθμό) προνόμια, που δεν θα τα είχατε αν γεννηθήκατε ως γυναίκα.