Θέμα 3.1 Πυραμίδα της Έμφυλης Βίας

Ας δούμε την Πυραμίδα γεμάτη με δράσεις και ας σκεφτούμε την ταξινόμηση. Χωρίς τα κομμάτια στο κάτω μέρος, η πυραμίδα δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο, σε μια κοινωνία λιγότερο ανεκτική με το σεξιστικό χιούμορ ή τη σεξιστική δημοσιότητα και όπου ο εξευτελισμός ή ο συναισθηματικός εκβιασμός καταδικάζονταν περισσότερο… Αυτό που βλέπουμε στην κορυφή δεν θα ήταν τόσο συνηθισμένο.