Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 3.1 Πυραμίδα της Έμφυλης Βίας

Ας δούμε την Πυραμίδα γεμάτη με δράσεις και ας σκεφτούμε την ταξινόμηση. Χωρίς τα κομμάτια στο κάτω μέρος, η πυραμίδα δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο, σε μια κοινωνία λιγότερο ανεκτική με το σεξιστικό χιούμορ ή τη σεξιστική δημοσιότητα και όπου ο εξευτελισμός ή ο συναισθηματικός εκβιασμός καταδικάζονταν περισσότερο… Αυτό που βλέπουμε στην κορυφή δεν θα ήταν τόσο συνηθισμένο.