Θέμα 3 Τι είναι το βιολογικό και τι το κοινωνικό φύλο;

Γυναίκα/Άνδρας δεν γεννιέσαι, γίνεσαι”.

*Η αυθεντική φράση της Γαλλίδας φιλοσόφου Simone de Beauvoir αναφέρεται μόνο στην γυναίκα. Την έχουμε παραφράσει προσθέτοντας τον άνδρα.

Simone de Beauvoir https://www.facebook.com/SdBSociety1/

Το Βιολογικό Φύλο αναφέρεται σε ένα σύνολο βιολογικών χαρακτηριστικών στους ανθρώπους και τα ζώα. Συνδέεται κυρίως με τα σωματικά και φυσικά τους χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων των χρωματοσωμάτων, της έκφρασης των γονιδίων, των επιπέδων και της λειτουργίας των ορμονών καθώς και της αναπαραγωγικής/σεξουαλικής ανατομίας.

Το Κοινωνικό Φύλο αναφέρεται σε κοινωνικές νόρμες, συμπεριφορές και ρόλους που συνδέονται με το να είσαι γυναίκα, άνδρας, κορίτσι, αγόρι. Αναφέρεται επίσης σε νόρμες, συμπεριφορές και ρόλους που συνδέονται με τις σχέσεις μεταξύ των φύλων. Υπό αυτή την έννοια το φύλο κατασκευάζεται από την κοινωνία. Ως κοινωνική κατασκευή, μπορεί να διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή.

ορισμός του βιολογικού φύλου ανακτήθηκε από τα Καναδικά Ινστιτούτα Ερευνών Υγείας  https://cihr-irsc.gc.ca/e/48642.html

Διαβάστε τις προτάσεις και επιλέξτε αυτές που αναφέρονται στο φύλο.