Θέμα 3 Ο κύκλος της καταπίεσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

  1. Πως μοιάζει ένα άτομο που εργάζεται στις σιδεροκατασκευές; (Υποστηρικτικές ερωτήσεις; Πως είναι η φυσική του κατάσταση; Τι φοράει; Πως στέκεται; Πως μιλάει;)
  2. Πως μοιάζει ένα άτομο με μαθησιακές δυσκολίες;
  3. Πως μοιάζει ένα άτομο που είναι νηπιαγωγός;
  4. Πως μοιάζει ένα άτομο που είναι διαιτητής;
  5. Πως μοιάζει ένα άτομο που είναι γραμματέας;
  6. Πως μοιάζει ένα άτομο που εργάζεται ως νοσηλευτικό προσωπικό;

Όταν απαντήσετε τις ερωτήσεις, ακολουθήστε τους πιο κάτω συνδέσμους:

  1. Δείτε εδώ ένα άτομο που εργάζεται στις σιδεροκατασκευές: https://www.reporter.com.cy/local-news/article/702105/-nai-doylevo-sta-sidera-kai-den-eimai-ga-lypisi-i-doyleia-den-echei-fylo?fbclid=iwar0bjtn0kt1ciirivykoiwcnebkejpivmqbflzcdnpxqrfwkq2dtx3xcnbu
  2. Δείτε εδώ ένα άτομο με μαθησιακές δυσκολίες (συγκεκριμένα, με δυσλεξία): https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Cruise
  3. Δείτε εδώ ένα άτομο που εργάζεται ως νηπιαγωγός και ένα που εργάζεται ως νοσηλευτικό προσωπικό: https://city.sigmalive.com/article/2016/2/12/milisame-me-4-antres-stin-kypro-poy-kanoyn-gynaikeia-epaggelmata/
  4. Δείτε εδώ ένα άτομο που εργάζεται ως διαιτητής: https://en.wikipedia.org/wiki/Stéphanie_Frappart

Source: The cards were created by the British Red Cross

https://sharemylesson.com/teaching-resource/introduction-stereotyping-183354

https://www.redcross.org.uk/get-involved/teaching-resources

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟ

Ο όρος “στερεότυπο”, όπως χρησιμοποιείται σήμερα, έχει εισαχθεί από τον Walter Lippmann για να περιγράψει τις ιδέες και τις εικόνες που προϋπάρχουν στο μυαλό μας, και δεν βασίζονται κατά ανάγκη στην πραγματική μας εμπειρία αλλά μάλλον στην εκ των προτέρων διαμορφωμένη αντίληψη, η οποία τελικά παρεμποδίζει τη λειτουργία της κρίσης. Με άλλα λόγια, τα στερεότυπα είναι σχήματα, αντιλήψεις και εικόνες που έχουν εμπεδωθεί και που χρησιμοποιούνται ώστε να κρίνουν ή να αξιολογήσουν κάτι με βάση μια προκαθορισμένη άποψη. Ένα παράδειγμα στερεοτύπου μπορεί να είναι: “οι γυναίκες είναι κακοί οδηγοί”. Εφόσον υπάρχει η προκαθορισμένη αυτή πεποίθηση, όταν μια γυναίκα κάνει λάθος στο δρόμο, αυτό εκλαμβάνεται ως επιβεβαίωση του στερεοτύπου. Όταν, όμως, κάνει το ίδιο λάθος ένας άντρας, αυτό δεν εκλαμβάνεται ως λάθος ολόκληρης της κατηγορίας “άντρες” αλλά ως λάθος ενός μεμονωμένου ατόμου που τυχαίνει να ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ένας τρόπος για να κατανοήσουμε τον κύκλο της ανισότητας και της καταπίεσης:

Κοινωνικό Στερεότυπο: Μια υπεραπλουστευμένη γενίκευση σχετικά με μια ομάδα ανθρώπων.

>> Τα κοινωνικά στερεότυπα μπορούν να οδηγήσουν στην προκατάληψη

Προκατάληψη: Μια αρνητική άποψη ή συναίσθημα (συνειδητό ή ασυνείδητο) για μια ομάδα ανθρώπων και για τα μεμονωμένα μέλη της.

>> Όταν το άτομο που έχει μια προκατάληψη βρίσκει τον εαυτό του σε μια θέση εξουσίας και χρησιμοποιεί την εξουσία του για να αρνηθεί ευκαιρίες, πόρους ή πρόσβαση σε άλλα άτομα εξαιτίας της ιδιότητάς τους ως μέλη μιας κοινωνικής ομάδας, τότε η προκατάληψη μπορεί να οδηγήσει σε διάκριση.

Διάκριση: Η συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους με βάση την ιδιότητά τους ως μέλη μιας κοινωνικής ομάδας η οποία είναι άδικη και πηγάζει από προκατάληψη. Η διάκριση έχει πολλές μορφές όπως ο ρατσισμός, ο σεξισμός, ο ετεροσεξισμός, ο ηλικιακός ρατσισμός, ο αρτιμελισμός κ.α.

>> Όταν οι διακρίσεις επαναλαμβάνονται διαχρονικά απέναντι σε μια κοινωνική ομάδα (που έχει σχετικά μικρότερη εξουσία) από μια άλλη ομάδα που έχει περισσότερη πρόσβαση στην εξουσία, αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση καταπίεσης.

Καταπίεση: Η συστηματική υποτέλεια μιας ομάδας ανθρώπων με λιγότερη εξουσία από μια άλλη ομάδα ανθρώπων με μεγαλύτερη πρόσβαση στην εξουσία.

>> Τα μέλη καταπιεσμένων ομάδων αρχίζουν να πιστεύουν τα στερεότυπα και να τα εσωτερικεύουν.

Εσωτερικευμένη Καταπίεση: Όταν τα μέλη των καταπιεσμένων ομάδων αποδέχονται και επιβεβαιώνουν τα εναντίον τους στερεότυπα.

>> Όταν μέλη καταπιεσμένων ομάδων εσωτερικεύουν τα στερεότυπα, τότε αρχίζουν να δρουν ανάλογα. Αυτό συμβάλλει στην διαιώνιση και την ενίσχυση των στερεοτύπων και στην επανάληψη του κύκλου.