Θέμα 3 Μπορεί ο ανδρισμός να οδηγήσει σε βία;

Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το έγκλημα και το φύλο, από το 2019 στην Ισπανία:

Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το έγκλημα και το φύλο, από το 2019 στην Ισπανία:

Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το έγκλημα και το φύλο, από το 2019 στην Ισπανία:

Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το έγκλημα και το φύλο, από το 2019 στην Ισπανία:

…και ούτω καθεξής…