Θέμα 3 Κοινωνικές ταυτότητες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 : ΕΓΩ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 : ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΤΟΜΟ;