Θέμα 2.7 Η Κουλτούρα του Βιασμού

Θα κλείσουμε αυτό το θέμα με μια αστεία νότα. Ας παρακολουθήσουμε αυτό το τελευταίο βίντεο σχετικά με τη φράση, «Αυτή το προκάλεσε».