Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 2.2 Η Κουλτούρα του Βιασμού

  1. Η ωραιοποίηση της κυριαρχίας

Ο ορισμός και η εικόνα των γυναικών ως κυρίως σεξουαλικά όντα έχει αυξηθεί από τον εικοστό αιώνα με βάση μια διαδικασία που ονομάζεται ωραιοποίηση της κυριαρχίας.

Η πατριαρχία έχει οικοδομήσει την αρσενική και τη θηλυκή σεξουαλικότητα με τέτοιο τρόπο που τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες υποτίθεται ότι ενθουσιάζονται από εικόνες και εμπειρίες ανδρικής κυριαρχίας στις γυναίκες.

Επομένως, η κακοποίηση παίζει πρωταρχικό ρόλο.